23/11/18  Tin của trường  76
Xin chào các thầy/cô trường TH Trần Phú 
 25/04/16  Tin của trường  284
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Trần Phú.